Καλωσορίσατε στο ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. - Γεωργικά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία | ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. - Γεωργικά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία
  • Εξειδικευμένα γεωργικά προϊόντα και εφαρμογή νέων τεχνολογιώνΜέσα από ένα δίκτυο εξαιρετικά οργανωμένων και καταρτισμένων γεωπόνων - πωλητών σε όλη την Ελλάδα.Δίκτυο πωλητών

  • Προθεσή μας......η διανομή προϊόντων που θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του καλλιεργητή στην ολοένα και πιο απαιτητική παγκόσμια αγορά.Η εταιρεία μας

Ενημερωθείτε για το δίκτυο πωλητών μας και τις περιοχές στις οποίες αυτοί δραστηριοποιούνται.

Εγκαταστάσεις
Φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις μας.

περισσότερα...
Πώς μπορείτε να έρθετε στις εγκαταστάσεις μας.

Καλωσορίσατε στο ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. - Γεωργικά λιπάσματα και ιχνοστοιχεία

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.

   

Go to top